Bli medlem i FORSA Mitt 2019

FORSA Mitt välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Vi är flera som vill re-vitalisera föreningen så att den kan fungera som en knutpunkt mellan forskare, praktiker, klienter och beslutsfattare samt alla andra som har ett intresse för socialpolitik i allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Vi tror att Forsa kan vara en mötesplats för att diskutera de många utmaningar och svårigheter som samhället och det sociala arbetet står inför. Det som utmärker och särskiljer FORSA från många andra sammanhang är just möjligheten till att skapa levande kontakt mellan olika arenor och aktörer.

Du som är intresserad av att engagera dig i det förestående arbetet i FORSA Mitt, är mer än välkommen. Det är ju roligast om vi är många som aktivt arbetar med att utveckla föreningens arbete med att försöka bidra till utveckling av det sociala arbetet.

Registrera medlemskap!
FORSA har börjat hantera medlemskapet på ett nytt sätt. Det är nu lokalföreningen och inte längre FORSA Riks som ansvarar för medlemshanteringen. Det har tyvärr inneburit att medlemshanteringen i Forsa Mitt försenats. För att vi ska kunna få ordning på vårt register ber vi dig att registrera dig. Under fliken ”Jag vill bli medlem i FORSA Mitt” finns en länk med mer information om hur du går tillväga för att förnya ditt medlemskap. I medlemskapet ingår prenumeration på Socialvetenskaplig tidskrift.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på postgirokonto 216474-7 och skriver ditt namn som meddelande.

Välkommen!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till FORSA.