Bli medlem i FORSA Väst 2020

FORSA Väst välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.
Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på Bankgiro 5462-8508 och skriver dina initialer och födelseår (exempel: AA1980) som meddelande.

Välkommen!

Information om medlemsavgift

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på Bankgiro 5462-8508 och skriver dina initialer och födelseår (exempel: AA1980) som meddelande.
Kostnaden är 345 kr/år och för studerande på grundutbildning 175 kr/år.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till FORSA.