Bli medlem i FORSA Östergötland 2018

FORSA Östergötland välkomnar Dig som medlem - teoretiker eller praktiker, forskare, studerande, yrkesverksam, förtroendevald eller på annat sätt ideellt arbetande - om du är intresserad av att verka för att stärka kunskapsutvecklingen inom socialt arbete.

Som medlem i FORSA får du Socialvetenskaplig tidskrift - den ledande svenska tidskriften som följer den vetenskapliga utvecklingen inom det sociala området. Du får förtur till olika FORSA-arrangemang, t ex FORSA symposier, temaseminarier, debatter, studieresor och forskningscirklar.

Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på vårt bankkonto på Swedbank, 974591155-3, med clearing 8480-6 och skriver ditt namn som meddelande.

Välkommen!

Information om medlemsavgift

Kostnaden är 345 kr/år. Studerande på grundutbildning betalar endast 175 kr/år och även då ingår Socialvetenskaplig tidskrift.

När du registrerat dig som medlem betalar du in medlemsavgiften på vårt bankkonto på Swedbank, 974591155-3, med clearing 8480-6 och skriver ditt namn som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till FORSA.