Bli medlem i FORSA Småland 2019

FORSA Småland är en mötesplats på lika villkor för studenter, forskare, praktiker och brukare inom det sociala arbetets olika områden.
Vi hoppas du vill delta i vår verksamhet och som medlem i FORSA får du:
- Möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
- Möjligheter att forma mötet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning
och praktik. Vi möts ofta i diskussioner under "caféliknande" former med
olika tema. Vad vill du att FORSA ska erbjuda?
- Prenumeration på Socialvetenskaplig tidskrift ingår - ledande svensk
tidskrift som följer den vetenskapliga och professionella utvecklingen
inom det sociala området
- Reducerad kostnad eller gratis inträde till våra arrangemang, caféer,
seminarier och symposier.

Vill du veta mer om FORSA Småland eller har frågor?


Kontakta mig: Jesper Johansson
(t.f. ordförande)
jesper.johansson@lnu.se
tel. 0470-70 88 38


Föreningens stadgar

Stadgarna kan inte visas då föreningen inte har skrivit in dem.

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till FORSA.